Akce

Kontakty

Bionela
V Rybníčkách 716,
Sušice 342 01
tel: 607 621 201
info@bionela.cz

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení:

Kupující učiněním objednávky akceptuje zde uvedené obchodní podmínky, rozumí veškerým jejím ustanovením a v plné míře s nimi souhlasí. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.

Prodávající:

Bionela
Růžena Capcarová
V Rybníčkách 716
342 01 Sušice

IČO: 72259434
e-mail: info@bionela.cz
telefon: 607 621 201

Kupující:

Spotřebitel, který objednává zboží u prodávajícího.

 

2. Předmět smluvy

Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží).

 

3. Objednávka zboží

Objednávka učiněná v e-shopu je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny) oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky, např. telefonicky či elektronickou poštou. Kupní smlouva je uzavřená dodáním objednaného zboží a jeho úhradou.

V případě tiskových chyb si prodávající vyhrazuje právo informovat spotřebitele o nastalé změně v návrhu kupní smlouvy. Jestliže nebude spotřebitel s navrženou změnou souhlasit, má právo od návrhu kupní smlouvy do 24 hodin odstoupit bez sankcí.

Potvrzením objednávky strvzuje spotřebitel souhlas s obchodními podmínkami, platnými v den podání objednávky. Spotřebitel má právo do 24 hodin stornovat objednávku bez sankcí.

 

4. Dodací lhůta

Zboží odesíláme nejdéle do 14 pracovních dnů od přijetí platby na účet, zpravidla však během 7 pracovních dnů. Kupující je o skutečném datu dodání informován elektronickou poštou. Pokud není požadované zboží skladem, bude zákazník obratem informován na uvedené kontakty.

 

5. Cena a platba zboží

Uvedené ceny v e-shopu jsou platné v okamžiku objednání, nejedná-li se o tiskovou chybu (viz bod 3, 2. odst.). Cenu lze uhradit v hotovosti při převzetí zásilky (dobírka) nebo bankovním převodem předem na účet prodávajícího.

Při platbě převodem na účet se předpokládá, že částka za objednané zboží bude uhrazena nejpozději do 5 pracovních dnů od objednání, není-li s prodávajícím ujednáno jinak. Při platbě převodem prodávající po objednání zboží potvrdí e-mailem jeho dostupnost a celkovou částku k převodu a to obvykle nejpozději následující pracovní den. Při nezaplacení zboží v uvedené lhůtě si prodávající vyhrazuje možnost zrušení objednávky.

 

6. Ceny poštovného

Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty nebo přepravní služby InTime. Uvedené ceny platí pro objednávky do 10 kg pro Českou Republiku a do 10 kg pro Slovensko. Nad tuto hranici bude poštovné účtováno individuálně.

 

Česká republika

Platba předem na účet:

60 Kč – hodnota objednávky do 690 Kč (platí pouze pro zboží do 1 kg, které se vejde do obálky)
90 Kč – hodnota objednávky do 1990 Kč
ZDARMA – hodnota objednávky nad 1990 Kč

Platba dobírkou:

+ 40 Kč

Osobní odběr:

ZDARMA – platí při převzetí zboží v Sušici

ZRUŠENÍ HOTOVOSTNÍCH PLATEB: Vážení zákazníci, abychom se vyhnuli komplikacím spojeným se zavedením EET, rozhodli jsme se dočasně zrušit hotovostní platby. Pokud tedy v objednávce zvolíte osobní odběr, budete před vyzvednutím zboží požádáni o platbu bankovním převodem. Děkujeme za pochopení


Slovensko

Platba dobírkou:

260 Kč – hodnota objednávky do 6000 Kč
ZDARMA – hodnota objednávky nad 6000 Kč


V případě objednávky zaslané na dobírku, kterou jste si nevyzvedli, jste povinni uhradit náklady na přepravu zboží tj. 130 Kč (resp. 100 Kč). V případě opakovaného zaslání zboží na žádost zákazníka hradí zákazník poštovné v plné výši (tj. nové poštovné + poštovné za nevyzvednutou zásilku). Zásilku podruhé na dobírku nezasíláme!

 

Pokud si zákazník nevyzvedne zásilku placenou převodem a zásilka bude vrácena zpět odesílateli, má prodávající právo strhnout si z celkové částky částku vynaloženou na přepravu zboží.

 

7. Záruka

Pokud není stanoveno jinak, je standardní záruční doba 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně (elektronickou poštou), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

 

8. Vrácení nebo výměna zboží

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodů. Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu zboží, které od něho obdržel, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Poštovné a balné za odeslání vraceného zboží hradí kupující. Vrácené zboží musí být nepoužité, v původním obalu, nepoškozené a kompletní. V opačném případě má prodávající právo úměrně snížit vracenou částku za zboží. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

V případě vrácení pouze části věcí z faktury bude poštovné odečteno.
Zboží, které vracíte zpět, nezasílejte na dobírku. Takto došlá zásilka nebude přijata.

 

9. Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky a registrací kupující souhlasí se zařazením svých údajů do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje neposkytnout tyto údaje třetím osobám. Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu Bionela.cz, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

10. Další ujednání

Podáním objednávky přijímá kupující veškerá ustanovení Obchodních podmínek uvedených na internetových stránkách prodávajícího ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.

Prodávající zajišťuje archivaci uzavřené smlouvy, a to v elektronické podobě po dobu 4 let ode dne uzavření kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti kupujícího poskytne prodávající kupujícímu znění uzavřené kupní smlouvy.

V případě řešení spotřebitelských sporů existuje varianta mimosoudního řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení). Řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení. Mimosoudní spotřebitelské spory v ČR řeší Česká obchodní inspekce (ČOI) jakožto dozorový orgán, na který se lze obrátit.